Parlamenti kérdés - E-009186/2014Parlamenti kérdés
E-009186/2014

VP/HR – Diplomáciai kezdeményezések Ászija Bíbi megmentésére

Írásbeli választ igénylő kérdés E-009186-14
a Bizottság számára (Alelnök/Főképviselő)
az eljárási szabályzat 130. cikke
Rachida Dati (PPE) , Michèle Alliot-Marie (PPE) , Franc Bogovič (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Alain Cadec (PPE) , Lorenzo Cesa (PPE) , Carlos Coelho (PPE) , Lara Comi (PPE) , Pál Csáky (PPE) , Michel Dantin (PPE) , Angélique Delahaye (PPE) , Herbert Dorfmann (PPE) , Norbert Erdős (PPE) , Santiago Fisas Ayxelà (PPE) , Elisabetta Gardini (PPE) , Françoise Grossetête (PPE) , Krzysztof Hetman (PPE) , György Hölvényi (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Marc Joulaud (PPE) , Philippe Juvin (PPE) , Sandra Kalniete (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Alain Lamassoure (PPE) , Jérôme Lavrilleux (PPE) , Constance Le Grip (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Gabriel Mato (PPE) , Roberta Metsola (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE) , Nadine Morano (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Renaud Muselier (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Marijana Petir (PPE) , Julia Pitera (PPE) , Salvatore Domenico Pogliese (PPE) , Maurice Ponga (PPE) , Cristian Dan Preda (PPE) , Franck Proust (PPE) , Claude Rolin (PPE) , Tokia Saïfi (PPE) , Massimiliano Salini (PPE) , Anne Sander (PPE) , Remo Sernagiotto (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Davor Ivo Stier (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Pavel Svoboda (PPE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Anna Záborská (PPE)

Idén október 16-án a lahore-i (Pakisztán) fellebbviteli bíróság megerősítette az ötgyermekes keresztény családanyára, Ászija Bíbire kirótt halálbüntetést, akit istenkáromlással vádoltak meg, miután ivott egy muzulmánoknak fenntartott kútból.

Ha a pakisztáni legfelsőbb bírósághoz benyújtott fellebbezés, és legvégső esetben az elnöki beavatkozás ugyan megmenthetné Ászija Bíbi életét a halálbüntetéstől, a vallási szélsőségesek által szított feszültség miatt nagyon kétséges, hogy kegyelmet kaphat a pakisztáni hatóságoktól.

Fokozódik a helyiek tiltakozása, melynek során a pakisztáni családanya védelmében szót emelők élete is gyakran veszélyben forog. Ezen igen jelentős ügyben ezért határozott nemzetközi fellépésre van szükség, melyben az Európai Unió vezető szerepet játszhat.

Az Európai Uniónak az egész világon fel kell lépnie a tolerancia és a vallásszabadság értékeinek védelmében.

Meg tudja-e a mondani a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, hogy milyen sürgős diplomáciai kezdeményezéseket tervez foganatosítani az Európai Unió Pakisztánnal szemben annak érdekében, hogy Ászija Bíbi kegyelemben részesüljön?