Întrebare parlamentară - E-009186/2014Întrebare parlamentară
E-009186/2014

VP/HR — Inițiative diplomatice pentru salvarea Asiei Bibi

13.11.2014

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-009186-14
adresată Comisiei (Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant)
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Rachida Dati (PPE) , Michèle Alliot-Marie (PPE) , Franc Bogovič (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Alain Cadec (PPE) , Lorenzo Cesa (PPE) , Carlos Coelho (PPE) , Lara Comi (PPE) , Pál Csáky (PPE) , Michel Dantin (PPE) , Angélique Delahaye (PPE) , Herbert Dorfmann (PPE) , Norbert Erdős (PPE) , Santiago Fisas Ayxelà (PPE) , Elisabetta Gardini (PPE) , Françoise Grossetête (PPE) , Krzysztof Hetman (PPE) , György Hölvényi (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Marc Joulaud (PPE) , Philippe Juvin (PPE) , Sandra Kalniete (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Alain Lamassoure (PPE) , Jérôme Lavrilleux (PPE) , Constance Le Grip (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Gabriel Mato (PPE) , Roberta Metsola (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE) , Nadine Morano (PPE) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Renaud Muselier (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Marijana Petir (PPE) , Julia Pitera (PPE) , Salvatore Domenico Pogliese (PPE) , Maurice Ponga (PPE) , Cristian Dan Preda (PPE) , Franck Proust (PPE) , Claude Rolin (PPE) , Tokia Saïfi (PPE) , Massimiliano Salini (PPE) , Anne Sander (PPE) , Remo Sernagiotto (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Davor Ivo Stier (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Pavel Svoboda (PPE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Anna Záborská (PPE)

Joi, 16 octombrie 2014, instanța de apel din Lahore, Pakistan, a confirmat pedeapsa cu moartea la care a fost condamnată Asia Bibi, o creștină mamă a cinci copii, acuzată de blasfemie pentru că a băut de la o fântână rezervată musulmanilor.

În vreme ce un recurs introdus la Curtea supremă pakistaneză și, în ultimă instanță, intervenția prezidențială ar putea să evite condamnarea la moarte a Asiei Bibi, tensiunile alimentate de extremiștii religioși reduc substanțial posibilitatea unui act de clemență din partea autorităților pakistaneze.

Mobilizarea la fața locului este din ce în ca mai importantă, în pofida riscului de a plăti cu viața faptul de a lua cuvântul în apărarea mamei pakistaneze. Din acest motiv, este nevoie de o mobilizare internațională de amploare în această chestiune cu mare valoare emblematică, mobilizare în cadrul căreia Uniunea Europeană poate juca un rol major.

Uniunea Europeană are datoria de a se mobiliza pentru a apăra valorile de toleranță și libertate de cult în întreaga lume.

Poate preciza Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate care sunt inițiativele diplomatice de urgență pe care Uniunea Europeană intenționează să le ia față de Pakistan și care ar putea conduce la un gest de clemență în favoarea Asiei Bibi?