• EN - English
 • SK - slovenčina
Parlamentná otázka - E-009287/2014Parlamentná otázka
E-009287/2014

  Centrálne a individuálne zdroje tepla

  Otázka na písomné zodpovedanie E-009287-14
  Komisii
  článok 130 rokovacieho poriadku
  Richard Sulík (ECR)

  1. Z hľadiska energetickej efektívnosti a výšky emisií uprednostňuje Európska únia centrálne alebo decentralizované, resp. individuálne systémy vykurovania pre domácnosti?

  2. Pripravila alebo pripravuje Európska únia štúdiu, ktorá porovná výšku emisií, resp. energetickú efektívnosť centrálnych a decentralizovaných, resp. individuálnych zdrojov vykurovania pre domácnosti?

  3. Aký je postoj Európskej únie k súčasnému trendu odpájania sa domácností od centrálnych zdrojov vykurovania?