• EN - English
  • SK - slovenčina
Parlamentná otázka - E-009287/2014Parlamentná otázka
E-009287/2014

Centrálne a individuálne zdroje tepla

Otázka na písomné zodpovedanie E-009287-14
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

1. Z hľadiska energetickej efektívnosti a výšky emisií uprednostňuje Európska únia centrálne alebo decentralizované, resp. individuálne systémy vykurovania pre domácnosti?

2. Pripravila alebo pripravuje Európska únia štúdiu, ktorá porovná výšku emisií, resp. energetickú efektívnosť centrálnych a decentralizovaných, resp. individuálnych zdrojov vykurovania pre domácnosti?

3. Aký je postoj Európskej únie k súčasnému trendu odpájania sa domácností od centrálnych zdrojov vykurovania?