Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (Selected)
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

Parlamentsfrågor
PDF 5kWORD 23k
20 november 2014
E-009544-14
Frågor för skriftligt besvarande E-009544-14
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Christofer Fjellner (PPE)

 Angående:  Saluföring av sälprodukter
 Skriftligt svar 

Enligt konventionen om biologisk mångfald och principen om hållbart nyttjande, såsom antagen av Internationella naturvårdsunionen, IUCN, ska man ta tillvara det vilt man jagar. Det är en princip som i dag respekteras och främjas i nationell lagstiftning.

Det här gäller även säl och nyttjandet av sälprodukter. Sverige har satsat på ett särskilt projekt, som även fått understöd av EU, för att utveckla tillvaratagandet av säl och främja tillverkning och saluföring av sälprodukter.

Detta hotas nu p.g.a. den kommande revideringen av förordningen om handel med sälprodukter.

Hur har kommissionen tänkt säkerställa att den även i framtiden respekterar konventionen om biologisk mångfald och principen om hållbart nyttjande genom att tillåta handel med sälprodukter från Sverige?

Legal notice - Privacy policy