Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-009632/2014(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-009632/2014(ASW)

Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής

Για το 2014 έχει εγκριθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ για προγράμματα παρακολούθησης και εκρίζωσης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου για την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/722/EΕ[1]. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου κόστους που προκύπτει για κάθε κράτος μέλος σε σχέση με ορισμένα μέτρα όπως: δειγματοληψία, δοκιμή και εμβολιασμός.

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το 2014 διατέθηκε στην Ελλάδα το ποσό των 75 000 ευρώ. Για την υλοποίηση του προγράμματος του 2015 τέθηκε, επίσης, στη διάθεση της Ελλάδας το προσωρινό ποσό του 1 εκατομμυρίου περίπου.