Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 110kWORD 29k
23 Απριλίου 2015
E-011174/2014(ASW)
Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-011174/2014

Ο εν λόγω «νόμος για τη δημόσια ασφάλεια» αφορά θέματα αστυνόμευσης. Η τήρηση του νόμου και της τάξης και η κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας στα κράτη μέλη, καθώς και οι αστυνομικές διατάξεις και οι διατάξεις που διέπουν τις διαδηλώσεις, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Όπως ήδη επεσήμανε η Επιτροπή στις προηγούμενες απαντήσεις της στις ερωτήσεις E-013929/2013, E-013763/2013 και P-006472/2014(1), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μεριμνούσε πάντοτε για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, δεδομένου ότι οι ελευθερίες αυτές αποτελούν τα θεμέλια μιας ελεύθερης, δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Το ίδιο ισχύει για την προστασία των ιδιωτικών επικοινωνιών. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με το άρθρο 51, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απευθύνεται και εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Όσον αφορά τις «επιτόπου επιστροφές» η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση του νόμου περί αλλοδαπών και το 2014 είχε εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με το αρχικό κείμενο και ειδικότερα για τη συμβατότητά του προς τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ισπανία βάσει του δικαίου της ΕΕ στον τομέα της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών. Ο νόμος βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της συζήτησης και μπορεί να τροποποιηθεί. Μετά την έκδοσή του, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει προσεκτικά τη συμβατότητα του εν λόγω νόμου με το δίκαιο της ΕΕ.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι εθνικές αρχές θα διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν, βάσει των διεθνών συμφωνιών και της εσωτερικής νομοθεσίας τους, στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου