Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 104kWORD 28k
2015 m. balandžio 23 d.
E-011174/2014(ASW)
V. Jourovos atsakymas Komisijos vardu
Klausimo numeris: E-011174/2014

Minėtasis „Visuomenės saugumo aktas“ susijęs su teisėtvarkos klausimais. Viešosios tvarkos palaikymas valstybėse narėse, įskaitant policijos įstatymus ir demonstracijų reglamentavimą, priklauso nacionalinei kompetencijai ir todėl nepriklauso Sąjungos teisės sričiai.

Kaip jau nurodyta atsakymuose į klausimus E-013929/2013, E-013763/2013 ir P-006472/2014(1), pagal savo kompetenciją Komisija visada buvo tvirtai įsipareigojusi užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi saviraiškos laisvės ir teisės rinktis į taikius susirinkimus, kadangi tai yra laisvos, demokratinės ir pliuralistinės visuomenės pagrindas. Tas pats taikoma ir privačių asmenų komunikacijos apsaugai. Tačiau Komisija neturi bendrosios kompetencijos pagrindinių teisių srityje. Remiantis Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsniu, ši chartija skirta valstybėms narėms tik tuo atveju, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę.

Kalbant apie „grąžinimą vietoje“, Komisija atidžiai seka teisėkūros Užsieniečių įstatymo keitimo procedūrą ir 2014 m. išreiškė susirūpinimą dėl pirminės minėto įstatymo redakcijos suderinamumo su Sąjungos teisėje nustatytais Ispanijos įsipareigojimais nelegalių migrantų grąžinimo srityje. Teisės aktas vis dar svarstomas ir gali būti keičiamas. Kai jis bus priimtas, Komisija įvertins jo suderinamumą su Sąjungos teise.

Komisija yra įsitikinusi, kad nacionalinės valdžios institucijos užtikrins tarptautiniuose susitarimuose ir vidaus teisės aktuose apibrėžtų su pagrindinėmis teisėmis susijusių jų įsipareigojimų vykdymą.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Teisinė informacija - Privatumo politika