Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 104kWORD 26k
11. února 2015
E-011200/2014(ASW)
Odpověď Violety Bulcové jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-011200/2014

Vážená paní poslankyně správně upozornila na to, že nová směrnice(1) o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel stanoví, že během technické prohlídky se provádí povinná kontrola počítadla ujetých kilometrů. K Vašim otázkám:

1. Směrnice výslovně stanoví, že v případech, kdy byla zjištěna manipulace s počítadlem ujetých kilometrů za účelem snížení záznamu o vzdálenosti ujeté vozidlem nebo zkreslení takového záznamu, členský stát zajistí, že budou uplatněny odpovídající sankce. Komise se proto domnívá že nabízení služeb spojených s manipulací tachometru nelze považovat za legální činnost. Členské státy jsou povinny provést ustanovení směrnice nejpozději do 20. května 2018.
2. Komise nemá obecný přehled o osvědčených postupech v boji proti podvodům týkajícím se počítadel ujetých kilometrů. Nicméně pokud je Komisi známo, některé členské státy (například Belgie, Nizozemsko a Maďarsko) již údaje z počítadel ujetých kilometrů registrují a přijaly konkrétní opatření pro předcházení podvodům s tachometry.

(1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES, Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0045&rid=1

Právní upozornění - Ochrana soukromí