Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 190kWORD 27k
13 februarie 2015
E-002419-15
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002419-15
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Ignazio Corrao (EFDD) , Laura Ferrara (EFDD) , Monica Macovei (PPE) , Elly Schlein (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Caterina Chinnici (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Kashetu Kyenge (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , József Nagy (PPE) , Louis Michel (ALDE) , Carlos Coelho (PPE) , Birgit Sippel (S&D) , Ska Keller (Verts/ALE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Péter Niedermüller (S&D) , Roberta Metsola (PPE) , Soraya Post (S&D) , Gérard Deprez (ALDE)

 Subiect:  Transpunerea măsurilor anterioare Tratatului de la Lisabona în domeniile cooperării judiciare și polițienești
 Răspuns scris 

De la sfârșitul perioadei de tranziție prevăzută de Protocolul 36 la Tratatul de la Lisabona (1 decembrie 2014), Comisia poate aduce în fața CJUE statele membre care nu au transpus corect măsurile UE adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în domeniile cooperării judiciare și polițienești în materie penală (listele relevante sunt publicate cu trimitere specifică la poziția Regatului Unit în Jurnalul Oficial C-430 din 1 decembrie 2014).

În anumite cazuri, Comisia a alertat deja statele membre cu privire la faptul că ar putea iniția curând procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În alte cazuri, Comisia consideră că anumite măsuri anterioare Tratatului de la Lisabona au devenit caduce și a propus retragerea lor. Cu toate acestea, în ciuda noului său rol și a noilor responsabilități pe care le are în aceste domenii, până acum Parlamentul nu a fost informat pe deplin cu privire la situația actuală a fiecărei măsuri anterioare Tratatului de la Lisabona în fiecare stat membru, în domeniile menționate mai sus.

La cinci ani după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aceste informații sunt mai mult ca necesare pentru ca Parlamentul să-și poată exercita noile sale responsabilități și ar fi trebuit deja să fie furnizate de Comisie, în conformitate cu principiul cooperării loiale.

Când va furniza Comisia aceste informații Parlamentului?

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate