Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 191kWORD 25k
27. helmikuuta 2015
E-003382-15
Kirjallisesti vastattava kysymys E-003382-15
komissiolle (Varapuheenjohtajalle/Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 130 artikla
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Tamás Meszerics (Verts/ALE) , Ricardo Serrão Santos (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Lara Comi (PPE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Tanja Fajon (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Alfred Sant (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Jørn Dohrmann (ECR) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Petr Ježek (ALDE) , Marc Tarabella (S&D)

 Aihe:  VP/HR – Kidutus Saudi-Arabiassa
 Kirjallinen vastaus 

Jeddan rikostuomioistuin tuomitsi Raif Badawin toukokuussa 2014 ruumiilliseen rangaistukseen eli kidutukseen (1 000 raipaniskua), sillä hän oli avannut verkkosivuston, jossa hän kritisoi papistoa ja väitteiden mukaan myös islaminuskoa.

Tammikuussa 2015 Raif Badawi sai rangaistuksensa 50 ensimmäistä raipaniskua julkisesti. Tuomioistuimen päätöksen mukaan seuraava ruoskinta oli tarkoitus toteuttaa viikon kuluttua tästä. Badawin haavat olivat kuitenkin niin syviä, että vankilalääkäri päätti, että ruoskintaa oli lykättävä, sillä Badawi ei kestäisi sitä.

Samassa kuussa Mekan pyhässä kaupungissa naista raahattiin ensin pitkin katuja, minkä jälkeen hänen päänsä katkaistiin miekalla julkisesti. Tämä oli jo kymmenes Saudi-Arabiassa vuonna 2015 toteutettu mestaus. Saudi-Arabian lainsäädännössä määrätään edelleen tällaisista ja muista samankaltaisista ”rangaistuksista”, vaikka maa on ratifioinut kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n on kansainvälisissä suhteissaan edistettävä osaltaan ihmisoikeuksien suojelua ja kansainvälisenoikeuden tarkkaa noudattamista. Mitä toimia unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on toteuttanut tai aikoo toteuttaa painostaakseen Saudi-Arabiaa, jotta se inhimillistäisi rikoslainsäädäntöään?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö