Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 26k
2015. február 27.
E-003382-15
Írásbeli választ igénylő kérdés E-003382-15
a Bizottság számára (Alelnök/Főképviselő)
az eljárási szabályzat 130. cikke
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Tamás Meszerics (Verts/ALE) , Ricardo Serrão Santos (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Lara Comi (PPE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Tanja Fajon (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Alfred Sant (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Jørn Dohrmann (ECR) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Petr Ježek (ALDE) , Marc Tarabella (S&D)

 Tárgy:  VP/HR – Kínzás Szaúd-Arábiában
 Írásbeli válasz 

2014 májusában Raif Badawit a dzsiddai büntetőbíróság testi fenyítésre – kínzásra (1000 korbácsütésre) – ítélte, mivel olyan weboldalt hozott létre, amelyen bírálta a papságot, és ezáltal állítólag megsértette az iszlámot.

2015 januárjában Raif Badawi nyilvánosan megkapta első 50 korbácsütését. Sérülései olyan mélyek voltak, hogy a börtönorvos megállapította, hogy Badawi képtelen lenne elviselni a bírósági határozat által egy héttel későbbre előírt további korbácsütéseket.

Januárban ezenkívül a 2015. évi 10. lefejezésre is sor került Mekkában, a szent városban, ahol egy nőt az utcára vonszoltak, majd egy karddal nyilvánosan lefejeztek. A szaúd-arábiai jogszabályok még mindig lehetővé teszik ezeknek és más hasonló büntetéseknek az alkalmazását annak ellenére, hogy az ország ratifikálta az ENSZ kínzás elleni egyezményét.

Mivel az Uniónak – a világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban – hozzá kell járulnia az emberi jogok védelméhez és a nemzetközi jog szigorú betartásához (lásd az EUSZ 3. cikkének (5) bekezdése), az alelnök/főképviselő milyen lépéseket tett, illetve tervez annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon Szaúd-Arábiára büntetőjogának humánusabbá tételére vonatkozóan?

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat