Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 26k
27. februar 2015
E-003382-15
Vprašanje za pisni odgovor E-003382-15
za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
Člen 130 poslovnika
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Tamás Meszerics (Verts/ALE) , Ricardo Serrão Santos (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Lara Comi (PPE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Tanja Fajon (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Alfred Sant (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Jørn Dohrmann (ECR) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Petr Ježek (ALDE) , Marc Tarabella (S&D)

 Zadeva:  VP/HR – mučenje v Savdski Arabiji
 Pisni odgovor 

Kazensko sodišče je Raifa Badavija maja 2014 obsodilo na telesno kazen – mučenje (1000 udarcev z bičem), ker je vzpostavil spletno stran, na kateri je kritiziral duhovščino, s čimer naj bi žalil islam.

Raif Badavi je januarja 2015 javno prejel prvih 50 udarcev z bičem. Pri tem je dobil tako globoke rane, da je zdravnik v zaporu ugotovil, da ne bo mogel prestati še preostalih udarcev čez en teden, kot je odločilo sodišče.

Poleg tega so januarja 2015 v svetem mestu Meka neko žensko zvlekli na ulico in jo javno obglavili z mečem, kar je že deseto obglavljenje v tem letu. Takšna in podobna kaznovanja so še vedno določena v savdskem pravu, čeprav je ta država ratificirala konvencijo Združenih narodov proti mučenju.

Glede na to, da naj bi EU v odnosih s preostalim svetom prispevala k varstvu človekovih pravic in doslednemu spoštovanju mednarodnega prava (člen 3(5) PEU), katere ukrepe je sprejela ali namerava sprejeti podpredsednica/visoka predstavnica, da bi Savdsko Arabijo pripravila do humanizacije kazenskega prava?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov