Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 98kWORD 24k
10 Ιουλίου 2015
E-003449/2015(ASW)
Απάντηση της Αντιπροέδρου Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003449/2015

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την ακρόασηπου πραγματοποίησε η κοινοβουλευτική Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Αφοπλισμού, που πραγματοποιήθηκε το 1998 και είχε ως αντικείμενο το Ερευνητικό Πρόγραμμα Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας (HAARP), καθώς και για την έκθεση του Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 1999. Το ειδικότερο θέμα του HAARP δεν έχει συζητηθεί τελευταία στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, η δε Επιτροπή δεν έχει υπόψη τυχόν πρόσφατες πρωτοβουλίες εγγραφής του στην ημερήσια διάταξη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου