Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 197kWORD 27k
3 martie 2015
E-003449-15
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003449-15
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Tanja Fajon (S&D) , Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) , Doru-Claudian Frunzulică (S&D) , Tonino Picula (S&D) , Monika Flašíková Beňová (S&D) , Rolandas Paksas (EFDD) , Tibor Szanyi (S&D) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Patricija Šulin (PPE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Pavel Poc (S&D) , Angelika Mlinar (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Eleftherios Synadinos (NI) , José Inácio Faria (ALDE) , Nessa Childers (S&D)

 Subiect:  Programul de cercetare ionosferică „High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP)”
 Răspuns scris 

Cetățenii europeni devin din ce în ce mai îngrijorați cu privire la programul de cercetare High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), în principiu un program american de apărare condus în comun de forțele americane navale și aeriene, în colaborare cu Institutul de geofizică al Universității din Alaska.

Subcomisia pentru securitate și dezarmare a Parlamentului a organizat o audiere privind HAARP și alte arme fără caracter letal în Bruxelles, la 5 februarie 1998. În raportul din 14 ianuarie 1999 al Parlamentului privind mediul, securitatea și politica externă, acest program a fost descris drept un sistem de apărare ce aduce modificări climatice. Au fost exprimate numeroase preocupări cu privire la legalitatea sa în temeiul dreptului internațional, la impactul său de largi dimensiuni asupra mediului și implicațiile ecologice și de natură etică aferente, solicitându-se evaluarea de către un organism independent internațional înainte de avansarea cercetării și a testelor.

Întrucât HAARP ar putea avea implicații asupra politicilor UE, mai ales politica în domeniul mediului, Comisia este rugată să răspundă la următoarele întrebări:
1. Este acest program considerat drept o armă? Care sunt obiectivele sale, unde a fost amplasat și de ce capacități dispune?
2. Intenționează Comisia să ia măsuri în acest sens pentru a răspunde preocupărilor exprimate de cetățeni (impactul asupra mediului, asupra condițiilor climaterice, asupra sănătății etc.)?
Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate