Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 26k
3. marca 2015
E-003449-15
Otázka na písomné zodpovedanie E-003449-15
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Tanja Fajon (S&D) , Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) , Doru-Claudian Frunzulică (S&D) , Tonino Picula (S&D) , Monika Flašíková Beňová (S&D) , Rolandas Paksas (EFDD) , Tibor Szanyi (S&D) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Patricija Šulin (PPE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Pavel Poc (S&D) , Angelika Mlinar (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Eleftherios Synadinos (NI) , José Inácio Faria (ALDE) , Nessa Childers (S&D)

 Vec:  Program vysokofrekvenčného aktívneho aurorálneho výskumu (HAARP)
 Písomná odpoveď 

Európskych občanov čoraz viac znepokojuje Program vysokofrekvenčného aktívneho aurorálneho výskumu (HAARP), čo je v podstate vojenský obranný program, ktorý riadia spoločne ozbrojené a námorné sily USA v spolupráci s Geofyzikálnym inštitútom Aljašskej univerzity.

Parlamentný podvýbor pre bezpečnosť a odzbrojenie zorganizoval vypočutie na tému HAARP a iných nesmrtiacich zbraní v Bruseli 5. februára 1998. V správe Parlamentu zo 14. januára 1999 o životnom prostredí, bezpečnosti a zahraničnej politike sa charakterizoval ako zbrojný systém, ktorý narúša klímu. Značné obavy vzrástli v otázke jeho zákonnosti podľa medzinárodného práva, jeho ďalekosiahleho vplyvu na životné prostredie a ekologických a etických následkov, čo by mal preskúmať medzinárodný nezávislý orgán ešte skôr, ako výskum a testy budú pokračovať.

HAARP by mohol potenciálne súvisieť s politikami EÚ, najmä v oblasti ochrany životného prostredia, preto sa Komisie pýtame toto:
1. Považuje sa HAARP za „zbraň“? Aký je jeho účel, kde je nainštalovaný a aký je jeho výkon?
2. Plánuje Komisia prijatie nejakých opatrení v tejto súvislosti a reagovať tak na obavy občanov (vplyv na životné prostredie, počasie, zdravie a pod.)?
Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia