Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 24k
18 mars 2015
E-004381-15
Frågor för skriftligt besvarande E-004381-15
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld (ALDE) , Marietje Schaake (ALDE) , Dita Charanzová (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Kaja Kallas (ALDE) , Sylvie Goulard (ALDE) , Guy Verhofstadt (ALDE)

 Angående:  Tillämpning av reducerade mervärdesskattesatser på e-böcker och e-tidningar
 Skriftligt svar 

Artikel 98.2 i momsdirektivet undantar uttryckligen alla elektroniskt tillhandahållna tjänster, såsom elektroniskt tillhandahållna böcker och tidningar, från tillämpningen av en reducerad mervärdesskattesats.

Enligt ett beslut(1) som domstolen nyligen fattat får Frankrike och Luxemburg inte tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på tillhandahållande av e-böcker, till skillnad från pappersböcker.

Inom ramen för en pågående översyn av EU:s mervärdesskattelagstiftning, vilka initiativ avser kommissionen att ta för att komma till rätta med den diskriminerande behandlingen ur ett mervärdesskatteperspektiv av elektroniska böcker och tidningar, med hänvisning till målen i den digitala agendan och Europa 2020, för att ge den inre marknaden och EU:s ekonomi den skjuts framåt de så väl behöver?

(1)http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy