• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-006065/2015Parlementaire vraag
E-006065/2015

Belemmering recyclage inkt‐ en tonercartridges

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006065-15
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Bart Staes (Verts/ALE)

De mogelijkheid om inkt‐ en tonercartridges te recycleren wordt bemoeilijkt door de producenten. Ondermeer door het aanbrengen van chips en overbodige vernieuwingen maken producenten de recyclage of hervullen van cartridges onmogelijk of ontzettend duur. Dit heeft als gevolg dat slechts 15-20 % van alle cartridges worden gerecycleerd en ruim 80 % op de vuilnishoop beland. Daarnaast zorgen producenten ervoor dat er geen andere, goedkopere, cartridges in hun printers passen, waardoor consumenten verplicht zijn de dure merkspecifieke patronen te kopen.

1. Is de Commissie bereid actie ondernemen tegen deze van praktijken, aangezien er geen technische redenen zijn voor het aanbrengen van chips en de constante updates en deze enkel het recyclagesysteem verhinderen en de consument benadelen?

2. Zal de Commissie wetgeving initiëren die de mechanismen aan banden leggen die recyclage van cartridges momenteel verhinderen, onder andere door de aanpassing van de WEEE-richtlijn[1] en/of de RoHS-recastrichtlijn[2]?

3. In schriftelijke vragen E-1445/2007 en E-0699/03 wordt verwezen naar het onderzoek van de Commissie naar de mogelijke schending van de mededingingsregels door producenten van printers en cartridges. Waar is dit onderzoek  terug te vinden en welke stappen zijn er reeds ondernomen aan de hand van de resultaten van dit onderzoek?