• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-008689/2015(ASW)Întrebare parlamentară
E-008689/2015(ASW)

    Răspuns dat de lordul Hill în numele Comisiei

    Comisia îl invită pe distinsul deputat să consulte răspunsul oferit la întrebarea E-006331/2015.

    Regulamentul UE privind cerințele de capital este pe deplin compatibil cu „Acordul Basel” în ceea ce privește utilizarea ponderii de risc de 0 % pentru expunerile suverane. Atât regulamentul, cât și acordul permit utilizarea așa-numitei abordări standardizate pentru stabilirea cerințelor de capital. Potrivit acestei abordări, expunerile suverane denominate și finanțate în moneda națională pot primi o pondere de risc de 0 %. În Acordul Basel se prevede că jurisdicțiile pot ține seama de particularitățile proprii atunci când aplică ponderări la risc.

    Tratamentul aplicat expunerilor suverane urmează cadrul Basel II și nu a fost modificat de Basel III. Ca urmare a unei dezbateri recente pe această temă inițiate în cadrul G7, Comitetul de la Basel a înființat un grup de lucru care să analizeze tratamentul expunerilor suverane. Comisia este implicată îndeaproape în această dezbatere și va analiza cu atenție orice eventuală modificare normativă recomandată la nivel internațional. Această activitate se află într-o fază preliminară, prin urmare Comisia nu poate oferi nicio informație referitoare la impactul asupra obligațiunilor de stat sau asupra finanțării IMM-urilor al modificărilor potențiale ale reglementărilor privind expunerile suverane, deoarece în stadiul actual nu se au în vedere astfel de modificări.