• ES - español
  • DE - Deutsch
  • EN - English
  • NL - Nederlands
  • SV - svenska
Parlementaire vraag - E-010476/2015Parlementaire vraag
E-010476/2015

VP/HR — Geplande en lopende overdracht van wapens van lidstaten naar Egypte na juli 2013 en naleving van de acht criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en punt 8 van het besluit van de Raad Buitenlandse Zaken van 21 augustus 2013

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-010476-15
aan de Commissie (Vicevoorzitter/Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 van het Reglement
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE)

Volgens recente berichten zijn verschillende lidstaten van plan vergunningen voor de uitvoer van wapens naar Egypte te verlenen, hebben ze recent bilaterale akkoorden gesloten om de samenwerking met de Egyptische autoriteiten op het gebied van veiligheid en defensie te versterken, of zijn ze bezig met het ten uitvoer brengen van eerder verleende vergunningen. Na het afzetten van president Morsi in juli 2013 heeft de Raad Buitenlandse Zaken van de EU verklaard: „De lidstaten zijn tevens overeengekomen dat zij de vergunningen voor de uitvoer naar Egypte van alle uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, opschorten en dat zij de vergunningen voor de uitvoer van uitrusting die onder Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB valt, opnieuw zullen beoordelen en hun bijstand aan Egypte op veiligheidsgebied opnieuw zullen bekijken”.

1. Is de overdracht van handvuurwapens en lichte wapens vanuit de lidstaten na juli 2013 in overeenstemming met criteria 2, 3 en 8 van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en met punt 8 van de conclusies van de RBZ van 21 augustus 2013?

2. Wordt de overdracht van gevechtsvliegtuigen, oorlogsschepen en andere zware wapensystemen vanuit de lidstaten in overeenstemming geacht met criteria 1, 2, 3, 4, 6 en 8 en met punt 8 van de conclusies van de RBZ van 21 augustus 2013?

3. Wat is, in het licht van het fundamenteel humanitair recht, het standpunt van de VV/HV over vermeende Egyptische luchtaanvallen in Libië, luchtaanvallen in Sinaï en de door Egypte gesteunde militaire acties van de door Saudi-Arabië geleide coalitie in Jemen?