Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 99kWORD 29k
2 decembrie 2015
E-011253/2015(ASW)
Răspuns dat de Înaltul Reprezentant/doamna vicepreședinte Mogherini
Referința întrebării: E-011253/2015

Ca răspuns la concluziile Consiliului European din martie, Grupul operativ pentru comunicare strategică din cadrul SEAE dispune de efectivul complet și a devenit operațional începând cu luna septembrie 2015. În prezent, acesta pune în aplicare planul de acțiune privind comunicarea strategică, prezentat în luna iunie de către ÎR/VP ca răspuns la concluziile reuniunii la nivel înalt din luna martie.

Fiind înființat în cadrul unității destinate comunicării strategice a SEAE, grupul operativ reunește personal din instituțiile UE și experți detașați de statele membre. Acesta va monitoriza și va analiza mass-media în limba rusă, pentru a înțelege mai bine percepțiile și discursurile referitoare la UE elaborate în vecinătatea estică. Grupul operativ va îmbunătăți coordonarea activităților de comunicare ale UE, colaborând îndeaproape cu instituțiile UE și cu statele membre pentru a dezvolta rețele extinse în regiune, la care să participe administrația, mass-media și ONG-urile; acesta va comunica și va promova politicile UE față de vecinătatea estică.

Grupul operativ va desfășura campanii de comunicare strategică, în care va descrie principalele domenii de politică, va comunica tactic chestiuni relevante de politică a UE, prin producerea de materiale pe teme și evenimente de actualitate, va distruge ideile preconcepute prin analizarea tendințelor, explicarea discursurilor vehiculate și combaterea dezinformării și va sprijini proiecte care evidențiază activitatea UE în regiune. Acest grup operativ nu se va angaja în contrapropagandă, însă va sensibiliza opinia publică cu privire la dezinformare, va colabora cu parteneri pentru a expune această chestiune și va reacționa în cazul în care dezinformarea vizează UE. În afară de vecinătatea estică, UE va colabora cu statele membre și cu parteneri-cheie pentru a sensibiliza publicul cu privire la activitățile de dezinformare desfășurate în rândul publicului larg.

Planul de acțiune privind comunicarea strategică vizează, de asemenea, eforturile mai ample ale UE menite să consolideze sectorul mediatic, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru libertatea mass-mediei și prin consolidarea mass-mediei independente. În acest context, grupul operativ va lucra în strânsă colaborare cu Comisia, cu delegațiile UE și cu statele membre pentru a sprijini inițiative mai ample ale UE. Planul de acțiune este conceput ca un document evolutiv care va fi actualizat și dezvoltat în continuare, în funcție de necesități.

Notă juridică - Politica de confidențialitate