• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - E-012872/2015Pytanie poselskie
E-012872/2015

Zwiększanie świadomości społecznej na temat europejskiego numeru alarmowego 112

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-012872-15
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

Dyrektywa o usłudze powszechnej z 2009 r. zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia obywatelom odpowiednich informacji o istnieniu europejskiego numeru alarmowego 112. Zgodnie z przepisami tej dyrektywy Komisja ma obowiązek wspierać i uzupełniać realizowane w państwach członkowskich inicjatywy służące podnoszeniu świadomości na temat numeru 112.

W swojej rezolucji w sprawie usługi powszechnej i numeru alarmowego 112 Parlament zalecił, że do 2020 r. ogólnounijny numer służb ratowniczych 112 powinien być znany co najmniej 80 % obywateli UE.

Niestety według Eurobarometru jedynie 27 % Europejczyków wie, że na numer 112 można zadzwonić z dowolnego miejsca w Europie. Mimo iż numer 112 jest oficjalnym europejskim numerem alarmowym od 2009 r., ten średni odsetek jest rozczarowująco niski. Pokazuje on, że wspólne wysiłki państw członkowskich i Komisji nie przyniosły zadowalających rezultatów.

Jakie działania planuje podjąć Komisja, aby do 2020 r. osiągnąć zakładany odsetek upowszechnienia wiedzy o numerze 112?

Z uwagi na bardzo rozczarowujące rezultaty działań Komisji i państw członkowskich polegających na zwiększeniu wiedzy obywateli UE o numerze 112, czy Komisja zamierza zaproponować – podczas przyszłorocznego przeglądu dyrektywy o usłudze powszechnej – zmiany w dyrektywie, które polegałyby na zaangażowaniu funduszy unijnych w działania informujące o numerze 112?