Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 192kWORD 27k
21 września 2015 r.
E-012963-15
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-012963-15
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 130 Regulaminu
Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Kodeks postępowania palestyńskich organizacji pozarządowych i zaangażowanie UE w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie
 Odpowiedź na piśmie 

W 2008 r. organizacje palestyńskie sporządziły kodeks postępowania palestyńskich organizacji pozarządowych. Dokument ten stoi w sprzeczności z koncepcją europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), zakładającej wspieranie pokoju i współpracy regionalnej, ponieważ zobowiązuje organizacje pozarządowe będące sygnatariuszami do „przestrzegania krajowego programu, bez prowadzenia z okupantem [Izraelem] jakiejkolwiek działalności normalizacyjnej ani w dziedzinie polityki i bezpieczeństwa, ani w dziedzinie kultury i rozwoju”.

Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych, które pomagało w opracowaniu kodeksu postępowania, oraz wiele innych organizacji, które są sygnatariuszami tego kodeksu albo w inny sposób czynnie wspierają kampanię „Boycott, Divestment and Sanctions” (na rzecz bojkotu, wycofania inwestycji i sankcji), jest finansowanych przez różne mechanizmy UE lub jest partnerami tych mechanizmów. Tymczasem w unijnej ocenie z lipca 2014 r. stwierdzono, że współpraca z partnerami z izraelskiego społeczeństwa obywatelskiego (w tym udział w programach regionalnych) jest ograniczona w powodu coraz większej presji ze strony ruchu antynormalizacyjnego.

1. Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel jest świadoma faktu, że palestyńskie organizacje pozarządowe stosują ten kodeks postępowania, i jak ustosunkowuje się ona do tego faktu?

2. Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel uważa, że podmioty, które ze względów ideologicznych propagują działania antynormalizacyjne, są właściwymi partnerami EPS? Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel podziela pogląd, że wzmacniając te organizacje pozarządowe, UE udaremnia swoje własne wysiłki jako lidera pokoju i sprzyja szerzeniu się wrogich poglądów w społeczności palestyńskiej?

3. Czy w ramach EPS należy opracować narzędzia w celu lepszego zdefiniowania pozytywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego?

Oryginalny język pytania: EN 
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności