• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-013572/2015Parlementaire vraag
E-013572/2015

Verboden emulgator in frisdrank

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-013572-15
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Gebromeerde plantaardige olie is in Europa verboden als levensmiddelenadditief op grond van verordening (EG) nr. 1333/2008. Artikel 4 stelt dat alleen de additieven in bijlage II en III als additief mogen worden gebruikt. Gebromeerde plantaardige olie staat niet in deze lijsten. Artikel 5 verbiedt het gebruik of in de handel brengen van een niet toegelaten additief, of van producten die zo’n additief bevatten.

Desalniettemin zijn vorige week in Nederland de frisdranken Mountain Dew Voltage en Mountain Dew Code Red bij de supermarkten Jumbo en Albert Heijn uit de schappen gehaald, omdat ze juist deze verboden emulgator bevatten[1].

Kan de Commissie verklaren hoe deze frisdrank überhaupt op de Europese markt is  terecht gekomen?

1. In hoeverre gaat de Commissie maatregelen nemen in richting de Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit vanwege de niet-naleving van Verordening (EG) nr. 1333/2008?

2. Welke beheersmaatregelen voorziet de Commissie om deze illegale import en het op de markt brengen van producten die gebromeerde plantaardige olie bevatten tegen te gaan?

3. Kan de Commissie verduidelijken of er in het kader van het TTIP-verdrag Europese burgers in hogere mate zullen worden blootgesteld aan producten die verboden stoffen bevatten?