Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 110kWORD 20k
10. června 2016
E-015475/2015(ASW)
Odpověď komisaře Moscoviciho jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-015475/2015

Celkové výdaje za komunikační činnosti Evropské komise týkající se eura dosáhly v době od ledna 1996 do června 2002 více než 200 milionů EUR, pokud k částce 198 milionů EUR přidělené programu PRINCE-euro(1) přičteme rozpočty na doplňkové programy.

Nová vlna informačních kampaní o euru byla zahájena v roce 2004 přijetím sdělení „o provádění informační a komunikační strategie pro euro a [HMU] “(2). Na provádění této strategie bylo do listopadu 2015 vynaloženo přibližně 45 milionů EUR. 9 milionů EUR z tohoto rozpočtu bylo přímo určeno na podporu kampaní při přechodu na euro. 6 milionů EUR bylo použito na financování jiných druhů informačních kampaní (výstav o euru, twinningových programů, seminářů pro členy EuroTeamu(3) a DirComu(4) a soutěží).

S výjimkou případů přechodu na euro(5) nejsou rozpočtové prostředky na informační kampaně o euru přidělovány pro jednotlivé země. Komise své komunikační činnosti provádí na základě žádostí členských států. V České republice dosud žádná informační kampaň zorganizována nebyla. ČR se však od února 2007 do prosince 2008 účastnila twinningového programu s Belgií, jehož rozpočet činil přibližně 15 000 EUR.

Kromě toho se 11 členů EuroTeamu a tři členové DirComu z České republiky pravidelně účastnili seminářů o euru a HMU, které Komise pořádala v letech 2004‐2013.

(1)ECFIN/R/4/2002/04 – Hodnocení informačního programu pro evropské občany „Euro – jednotná měna pro Evropu“ (PRINCE-euro 1996‐2002) –http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/pdf/prince_euro_final_report_en.pdf
(2)KOM/2004/552 v konečném znění – Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění informační a komunikační strategie pro euro a Hospodářskou a měnovou unii.
(3)EuroTeam byla síť nezávislých „mluvčích“ v zemích mimo eurozónu, jejíž členové pocházeli z různých zainteresovaných skupin: z akademické sféry, veřejné správy, profesních sdružení a soukromého sektoru.
(4)DirCom byla síť ředitelů komunikace (o euru) v členských státech.
(5)Náklady na kampaň při přechodu na euro představují 1 euro na obyvatele. 50 % způsobilých nákladů hradí Komise na základě grantové dohody.

Právní upozornění - Ochrana soukromí