Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 108kWORD 27k
6 Απριλίου 2016
E-000550/2016(ASW)
Απάντηση του Λόρδου Hill εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000550/2016

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/751(1) θεσπίζει ανώτατα όρια στις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Οι διατραπεζικές προμήθειες συνιστούν το βασικό μέρος των προμηθειών που χρεώνουν οι τράπεζες (αποδέκτες καρτών) στους εμπόρους: άλλα στοιχεία αποτελούν η προμήθεια αποδέκτη, η προμήθεια των συστημάτων πληρωμής με κάρτα και, γενικότερα, η προμήθεια που συνδέεται με τη διατήρηση λογαριασμού στην τράπεζα. Οι εν λόγω προμήθειες δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ και είναι ανοικτές σε συμβάσεις μεταξύ των εμπόρων και των τραπεζών τους.

Αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και, εν ανάγκη, να παρεμβαίνουν στους τομείς που δεν υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία. Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-015324/2015(2). Οι ενώσεις καταναλωτών μπορούν φυσικά να παραπέμπουν τις υποθέσεις μη συμμόρφωσης στις σχετικές αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, οι χρεώσεις που πρέπει να καταβληθούν είναι εκείνες που εφαρμόζονται μεταξύ της τράπεζας και του εμπόρου και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι εμφανείς για τους μεμονωμένους καταναλωτές, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη την ορθή εφαρμογή από τις εθνικές αρχές.

(1)Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες. ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 1-15.
(2)http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου