• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-001765/2016Parlementaire vraag
E-001765/2016

EU-import en gebruik van Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) uit bloedboerderijen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001765-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

PMSG is een hormoon waarmee moederdieren in de vee-industrie sneller vruchtbaar worden gemaakt. PMSG wordt verkregen uit bloed van drachtige paarden. De productie veroorzaakt grote dierenwelzijnsproblemen, zoals structureel overmatige bloedafname bij merries en het doodknijpen van ongeboren veulens, constateren dierenorganisaties[1].

PMSG wordt, o.a. door Nederlandse bedrijven, geïmporteerd uit niet-EU-landen. Het hormoon wordt verwerkt en in de vee-industrie ingezet voor de bevruchting van dieren.

1. Erkent de Commissie dat bij het verkrijgen van PMSG dieren betrokken zijn waaraan structureel pijn en letsel wordt toegebracht en kan de Commissie garanderen dat de winning van PMSG niet plaatsvindt in de EU?

2. In hoeverre is gebruik van PMSG binnen de EU in overeenstemming met Richtlijn 98/58/EG, die voorschrijft dat „geen natuurlijke of kunstmatige fokmethoden toegepast mogen worden die de betrokken dieren pijn of letsel toebrengen of kunnen toebrengen”?

3. Kan de Commissie het gebruik van PMSG verbieden uit hoofde van Richtlijn 98/58/EG, met als argument dat dieren buiten de EU pijn en letsel worden toegebracht, als onderdeel van de in Europa toegepaste fokmethode met PMSG, door dierenwelzijn als criterium op te nemen in de eisen van Good Manufacturing Practice voor diergeneesmiddelen, dan wel door importrestricties onder WTO-regels op grond van dierenwelzijnsbezwaren als non-trade concern?