Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
PDF 107kWORD 23k
27. svibnja 2016.
E-002662/2016(ASW)
Odgovor g. Andriukaitisa u ime Komisije
Referentna oznaka pitanja: E-002662/2016

Njemačka, država članica izvjestiteljica, provela je u sklopu ponovne ocjene glifosata sveobuhvatnu i transparentnu procjenu svih dostupnih podataka i informacija, koju su potom pregledali stručnjaci iz svih drugih država članica te iz Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Tijekom stručnog pregleda država članica izvjestiteljica ocijenila je monografiju(1) koju je objavila Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC); EFSA je tu monografiju uvrstila u stručni pregled na razini EU-a kako bi osigurala dostupnost svih relevantnih informacija za donošenje svojeg zaključka(2). Stručni pregled obuhvaćao je i raspravu stručnjaka o kancerogenom i genotoksičnom potencijalu glifosata.

Zaključak tog pregleda jest da nije vjerojatno da postoji opasnost od kancerogenog djelovanja glifosata na ljude. Pri donošenju tog zaključka u obzir su uzeti svi dostupni podaci (regulatorne studije sa smjernicama te objavljena literatura) te su zaključak podržali stručnjaci iz 27 od 28 država članica i EFSA. Europska agencija za kemikalije upravo ocjenjuje dokumentaciju za preispitivanje trenutačnog razvrstavanja glifosata u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008(3).

Dostupan skup podataka za glifosat vrlo je opsežan, što osigurava odgovarajuće informacije na kojima se može temeljiti odluka. Međutim, postupak donošenja odluke o toj dokumentaciji još uvijek je u tijeku. Stoga u ovom trenutku odluka još nije donesena.

U pogledu prisutnosti glifosata u hrani, u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005(4) utvrđene su maksimalne razine ostataka (MRO) pesticida kako bi se osiguralo da su prehrambeni proizvodi koji sadržavaju ostatke u količini nižoj od tih razina sigurni za potrošače.

(1)IARC (2015.), svezak 112. „Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate” (Kancerogenost tetraklorvinfosa, parationa, malationa, diazinona i glifosata). IARC Monographs on the Carcinogenic Risks to Humans (Monografije IARC-a o rizicima od kancerogenosti za ljude).
(2) EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2015. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate” (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari glifosatom). EFSA Journal 2015.;13(11):4302, 107 str. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302
(3) Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006. SL L 353, 31.12.2008., str. 1‐1355.
(4) Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 070, 16.3.2005., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti