Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 16k
4 mei 2016
E-003761-16
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003761-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Alain Cadec (PPE) , Eric Andrieu (S&D) , Jean Arthuis (ALDE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Edward Czesak (ECR) , Nicola Danti (S&D) , Michel Dantin (PPE) , Paolo De Castro (S&D) , Angélique Delahaye (PPE) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Philippe Juvin (PPE) , Alain Lamassoure (PPE) , Mairead McGuinness (PPE)

 Betreft:  Allianties tussen distributeurs op nationaal en Europees niveau
 Schriftelijk antwoord 

In zijn verslag over het mededingingsbeleid van de Unie (2015) benadrukt het Europees Parlement dat een doeltreffend en geloofwaardig mededingingsbeleid niet uitsluitend gericht mag zijn op verlaging van de consumentenprijzen, maar ook de strategische belangen van de Europese economie moet behartigen. In die geest werd in de studie van DG Concurrentie van 2014 de economische impact van de grote distributieketens onderzocht. Burgers hebben evenveel baat bij innovatievermogen, investeringen, concurrentievermogen en duurzaamheid, bijzondere mededingingsvoorwaarden voor kmo's en sociale en milieunormen als bij een verlaging van de consumentenprijzen.

In het kader van een gestructureerde dialoog tussen de twee instellingen wordt de Commissie in het verslag van het Parlement over het mededingingsbeleid van de Europese Unie (2015) verzocht de uitwisseling van goede praktijken via het Europees netwerk van mededingingsautoriteiten aan te moedigen om tegemoet te komen aan de zorgen die zijn geuit door de allianties tussen distributeurs op nationaal en Europees niveau.

1. Is de Commissie van plan dit onderwerp op korte  termijn op de agenda van het Europees netwerk van mededingingsautoriteiten te plaatsen?

2. Kan de Commissie, naar aanleiding van de verklaring van voorzitter Juncker over de staat van de Unie, toelichting geven bij haar strategie die ervoor moet zorgen dat de hele toeleveringsketen baat heeft bij de mededinging in de levensmiddelensector?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Juridische mededeling - Privacybeleid