Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 16k
10. maj 2016
E-003859-16
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-003859-16
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Ole Christensen (S&D)

 Om:  Forbud mod undervandsjagt om natten og undervandsjagt med flasker
 Skriftlig besvarelse 

I COM(2016) 074 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger lægges der i artikel 7, litra h, op til, at undervandsjagt med harpuner om natten og/eller med dykkerflasker skal forbydes. Hermed bringes undervandsfiskeriet på linje med skadelige fiskerier såsom fiskeri med gift.

Forbuddet rammer det danske rekreationelle undervandsfiskeri, der — både hvad angår jagten om natten og jagten med flasker — fangstmæssigt udgør en uvæsentlig del af det samlede danske fiskeri. Til gengæld bringer det rekreationelle undervandsfiskeri stor glæde for udøverne, ligesom fiskeriet så vidt vides foregår på bæredygtige vilkår med en høj grad af selektivitet, hvorfor der ikke anslås at være store negative effekter ved undervandsfiskeriet.

1. Hvilken videnskabelig begrundelse foreligger der for det generelle forbud mod undervandsfiskeri med harpuner om natten og/eller med dykkerflasker?

2. Mener Kommissionen, at den i tilstrækkelig grad har taget hensyn til målet om øget regionalisering, som er fremsat i grundforordningen 1380/2013 af 11. december 2013?

3. Har Kommissionen i den forbindelse overvejet, om eventuelle tiltag imod undervanedsfiskeri kan vedtages som regionalt baserede retsakter snarere end som centralt initieret lovgivning?

Juridisk meddelelse