Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 102kWORD 20k
18 Ιουλίου 2016
E-004310/2016(ASW)
Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004310/2016

Όσον αφορά τις δυνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της υφιστάμενης παρέκκλισης σχετικά με την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή από άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, οι σχετικές αιτήσεις για χρήση αυτής της παρέκκλισης υπόκεινται σε αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων από την Επιτροπή, η οποία έλαβε υπόψη τις ανησυχίες ως προς τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η συνολική ποσότητα της εν λόγω δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών αερίων περιορίζεται ανάλογα με τις ιστορικές εκπομπές που συνδέονται με την ακαθάριστη εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή και τείνει να μηδενιστεί το 2020.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία, τον Οκτώβριο του 2014, σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της επιλεξιμότητας ορισμένων κρατών μελών για παροχή διαρκούς δωρεάν κατανομής στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής κατά την περίοδο μετά το 2020, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2013 σε ευρώ σε τιμές της αγοράς. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ για την Ελλάδα για το έτος 2013 υπερβαίνουν αυτό το όριο. Η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για την περίοδο μετά το 2020 σέβεται πλήρως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμη για να παράσχει δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου