• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-006821/2016(ASW)Întrebare parlamentară
E-006821/2016(ASW)

    Răspuns dat de dl Stylianides în numele Comisiei

    Uniunea Europeană a finanțat elaborarea Eurocodurilor, care sunt standardele europene pentru proiectarea clădirilor și a infrastructurilor civile. Dintre acestea face parte Eurocodul 8, care abordează proiectarea și reabilitarea seismică a clădirilor. Comisia sprijină statele membre și profesioniștii din domeniul ingineriei să pună în aplicare și să utilizeze Eurocodurile organizând ateliere și cursuri de formare și difuzând materiale de formare și de educare[1]. Proiectele de cercetare finanțate de UE contribuie la îmbunătățirea în continuare a standardelor și orientărilor europene. Un exemplu îl constituie recentele orientări privind structurile prefabricate și consolidarea seismică a clădirilor existente. Finanțarea măsurilor de atenuare a pagubelor provocate de seisme poate fi inclusă în cadrul fondurilor structurale (prioritatea prevenirii riscurilor).

    Comisia sprijină activitățile statelor membre privind sensibilizarea, comunicarea și educarea cu privire la riscuri, cu scopul de a spori capacitatea comunităților de a face față situațiilor de dezastre și de a se reface după acestea. De exemplu, câteva proiecte de prevenire și de pregătire finanțate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii vizează, în mod special, îmbunătățirea comunicării cu privire la riscuri (și, prin urmare, a conștientizării acestora) și a informațiilor structurate în cadrul comunităților locale, acordându-se o atenție deosebită persoanelor vulnerabile. Printre aceste proiecte se numără „Sensibilizarea cu privire la seisme și abordarea emoțiilor copiilor” (RACCE, 2010), „Sensibilizarea grupurilor vulnerabile cu privire la prevenirea dezastrelor” (ADAPT, 2014) și „Să ne cunoaștem orașul — reducerea riscului seismic prin elemente nestructurale” (KnowRISK, 2015)[2]. De asemenea, Comisia colaborează cu statele membre pentru a face schimb de bune practici referitoare la comunicarea cu privire la riscuri prin intermediul programului UE vizând schimbul de experți.