• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-006821/2016Întrebare parlamentară
E-006821/2016

Informarea cetățenilor europeni în privința cutremurelor

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-006821-16
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Maria Grapini (S&D)

Oamenii de știință nu pot prezice cu exactitate apariția cutremurelor, însă pot anticipa efectele acestora. Raportul între nivelul de deteriorare al clădirilor și numărul de decese înregistrate recent în Italia, Haiti sau Chile, a fost datorat mai multor factori determinanți, cu precădere distanța față de sursa de cutremur și structurile vulnerabile, expuse la mișcarea de clătinare puternică. Un număr îngrijorător de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic au fost semnalate pe întreg teritoriul european, unele fiind chiar etichetate drept „pericol public”. Deși în multe din aceste cazuri se desfășoară lucrări de consolidare, procesul este lung și anevoios, în special deoarece oamenii nu conștientizează riscurile la care se expun și mulți refuză să colaboreze cu autoritățile pe timpul restaurărilor.

Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a spori informarea oamenilor în ceea ce privește cutremurele și efectele lor devastatoare?