• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-009039/2016Parlementaire vraag
E-009039/2016

Paardenvlees bannen omwille van dierenwelzijn

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-009039-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Bart Staes (Verts/ALE)

Uit parlementaire vraag E-4546/2011[1] bleek dat:

„De Commissie is in 2010 op de hoogte gebracht van gevallen van mishandeling van paarden die in sommige Latijns-Amerikaanse landen zijn geslacht voor de uitvoer van vlees naar de EU. De Commissie heeft dit onderwerp onder de aandacht gebracht van de  terzake bevoegde autoriteiten zodat deze praktijken kunnen worden onderzocht en officiële controles kunnen worden ingesteld om na te gaan of de EU-wetgeving wordt gerespecteerd”. Aangezien er uit een onderzoek van het Food en Veterinary Office (FVO) in 2014 bleek dat dergelijke wantoestanden nog steeds plaatsvinden, durven we vast te stellen dat bovengenoemde acties weinig teweegbrengen.

— Weet de Commissie of bovengenoemde acties inderdaad hebben plaatsgevonden en zo ja, welke concreet?

— Zijn er tevens andere, hardere maatregelen genomen om het welzijn van dieren in dergelijke situaties te bevorderen?

— Zal de Commissie alle export uit sommige Latijns-Amerikaanse landen van vlees dat op zo'n onethische manier is geproduceerd weren uit de Europese Unie?