Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 21k
3 februari 2017
E-009522/2016(ASW)
Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie
Vraagnummer: E-009522/2016

In het kader van het lopende driejarige proefproject(1) zullen richtsnoeren voor beste praktijken voor het vervoer van de belangrijkste soorten landbouwhuisdieren worden ontwikkeld en verspreid. Deze richtsnoeren zullen dienen als technisch instrumentarium  ter ondersteuning van de exploitanten en de bevoegde autoriteiten bij het uitvoeren van de EU-wetgeving(2). Rekening houdend met de handelspraktijken zullen zij verscheidene werkbare opties aanreiken over hoe aan bepaalde vereisten kan worden voldaan. Zij zullen in geen geval de positie van de Commissie ten aanzien van de interpretatie van het EU-recht weergeven en zullen dus niet in strijd zijn met de bovengenoemde uitspraken van het Hof noch daarop voortbouwen.

Het proefproject heeft betrekking op zeer uiteenlopende belangrijke vraagstukken, waaronder verscheidene aspecten van de wetgeving, en omvat zes technische hoofdstukken (geschiktheid voor vervoer, vervoermiddelen, hantering enz.) voor negen soorten dieren: kalveren, melkkoeien, slachtvee, schapen, varkens, kippen voor vleesproductie, eendagskuikens, leghennen en kalkoenen. Bovendien voorziet het project in een ambitieuze verspreidingsstrategie waarbij toepasselijke materialen en kanalen in ten minste zeven lidstaten zullen worden ontwikkeld. De nadruk van het project moest liggen op belangrijke commerciële soorten die in alle lidstaten worden vervoerd en de Commissie is zich ervan bewust dat het project enkele beperkingen heeft.

Dit heeft geen invloed op de toepasselijkheid van de EU-wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer op konijnen of andere vraagstukken die niet in dit proefproject worden behandeld.

(1)http://animaltransportguides.eu/
(2)Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).

Juridische mededeling - Privacybeleid