Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 16k
16 december 2016
E-009522-16
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-009522-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Eleonora Evi (EFDD) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD)

 Betreft:  Project inzake richtsnoeren voor het vervoer van dieren
 Schriftelijk antwoord 

„Animal Transport Guides”(1) is een driejarig project dat tot doel heeft optimale praktijken in kaart te brengen voor het vervoer van levende dieren in Europa en naar derde landen met het oog op slacht, mesterij en fokkerij.

Het project is opgedeeld in vier fasen (inventarisering, ontwikkeling, verspreiding en controle), kan bogen op de inbreng van diverse belanghebbenden, waaronder de nationale autoriteiten van negen lidstaten, en strekt ertoe een praktisch instrument aan te reiken om het welzijn van runderen, varkens, paarden, schapen en pluimvee tijdens het vervoer te verbeteren.

Sinds de aanvang van het project heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie belangrijke uitspraken gedaan. In zaak C-424/13 bepaalde het Hof dat de bescherming van dieren uit hoofde van het EU-recht niet ophoudt aan de buitengrenzen van de EU. In zaak C-469/14 oordeelde het Hof dat bij wegvervoer de rusttijden langer mogen duren dan bepaald in Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad als dit geen letsel of onnodig lijden berokkent en in het belang van de dieren is.

Kan de Commissie, in het licht van het bovenstaande, uitleggen hoe de toekomstige richtsnoeren alle lidstaten zullen helpen bij de handhaving van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad, tevens rekening houdend met de voormelde uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie? Kan zij bovendien aangeven waarom konijnen niet onder dit project vallen, in de wetenschap dat er in de EU jaarlijks ongeveer 330 miljoen stuks geslacht en vervoerd worden?

(1)www.animaltransportguides.eu

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid