Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 104kWORD 16k
24. februar 2017
E-001240-17
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-001240-17
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Christel Schaldemose (S&D) , Frédérique Ries (ALDE) , Marc Tarabella (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Therese Comodini Cachia (PPE) , Pavel Poc (S&D)

 Om:  Sammenhængen mellem bisphenol A og diabetes
 Skriftlig besvarelse 

Bisphenol A (BPA) er et af de mest almindelige kemikalier i hverdagsprodukter. Som følge heraf har 95 % af alle mennesker lave, men påviselige mængder BPA i kroppen.

Talrige videnskabelige undersøgelser viser en tydelig korrelation mellem BPA og andre hormonforstyrrende stoffer og udvikling af diabetes, fedme og andre sygdomme, selv i forbindelse med lave eksponeringsniveauer (det tolerable daglige indtag (TDI) er på mindre end 4 μg/kg kropsvægt/dag).

Sammen med arvelighed og livsstilsændringer kan hormonforstyrrende stoffer være centrale faktorer i den nuværende fedme‐ og diabetesepidemi. Alene diabetes er årsag til 627 000 dødsfald i Europa hvert år.

Om end EFSA og den amerikanske fødevare‐ og lægemiddelmyndighed (Food and Drug Administration — FDA) anerkender, at der hersker usikkerhed om BPA-relaterede farer på nuværende tidspunkt, konkluderer de overraskende, at med det nuværende eksponeringsniveau udgør BPA ikke nogen sundhedsrisiko for forbrugere i nogen aldersgruppe.

Er Kommissionen bekendt med uoverensstemmelsen mellem de tilgængelige videnskabelige oplysninger om BPA og EFSA's og FDA's holdning?

Med tanke på de potentielle sundhedsmæssige konsekvenser, hvilke skridt agter Kommissionen at tage for at sikre, at der forskes mere i BPA og andre hormonforstyrrende stoffer i Europa?

Agter Kommissionen på kort sigt at lægge særlig vægt på BPA i overensstemmelse med den seneste videnskabelige udvikling på området?

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik