Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 194kWORD 16k
24 lutego 2017 r.
E-001240-17
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-001240-17
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Christel Schaldemose (S&D) , Frédérique Ries (ALDE) , Marc Tarabella (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Therese Comodini Cachia (PPE) , Pavel Poc (S&D)

 Przedmiot:  Korelacja między bisfenolem A a cukrzycą
 Odpowiedź na piśmie 

Bisfenol A jest jedną z substancji chemicznych najczęściej spotykanych w produktach codziennego użytku. W związku z tym 95 % ludzi ma niskie, lecz wykrywalne stężenie bisfenolu A w organizmie.

Wiele badań naukowych wskazuje na ścisłą korelację między bisfenolem A i innymi substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego a występowaniem cukrzycy, otyłości i innych chorób, nawet przy niskich poziomach narażenia (dopuszczalna dzienna dawka wynosi 4 µg na kilogram masy ciała na dzień).

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a także skłonności genetyczne i zmiany stylu życia mogą być przyczyną epidemii otyłości i cukrzycy w dzisiejszych czasach. W Europie sama cukrzyca jest przyczyną 627 tys. zgonów rocznie.

Choć Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) przyznają, że nie ma obecnie pewności co do zagrożeń związanych z bisfenolem A, jednocześnie zaskakują stwierdzeniem, że przy obecnym poziomie narażenia bisfenol A nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, niezależnie od ich wieku.

Czy Komisja ma świadomość rozbieżności między dostępnymi dowodami naukowymi dotyczącymi bisfenolu A a stanowiskiem EFSA i FDA?

Jakie kroki podejmie Komisja, by zapewnić przeprowadzenie w Europie większej liczby badań dotyczących bisfenolu A i innych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, uwzględniając ich potencjalny wpływ na zdrowie?

Czy Komisja w krótkiej perspektywie czasowej zwróci szczególną uwagę na bisfenol A, uwzględniając wyniki najnowszych badań naukowych na tym polu?

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności