Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 100kWORD 17k
28 februari 2017
E-001298-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001298-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Eva Joly (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE)

 Betreft:  Conformiteit van het TES-bestand in Frankrijk met de Europese voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, mede gelet op de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie
 Schriftelijk antwoord 

Op 3 februari 2017 heeft de Commissie in antwoord op een schriftelijke vraag (E‐008757/2016) over de verenigbaarheid van het Franse decreet nr. 2016‐1460 met de Europese voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Richtlijn (EU) 2016/680 en Verordening (EU) 2016/679, aangegeven dat voornoemde teksten pas vanaf mei 2018 van toepassing zijn en dat op dit moment Richtlijn 95/46/EG van kracht is.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest van 18 december 1997, Inter-Environnement Wallonie ASBL/Waals gewest) moeten de lidstaten zich evenwel tijdens de omzettingsperiode onthouden van het vaststellen van voorschriften die de verwezenlijking van het door de richtlijn in kwestie voorgeschreven resultaat in gevaar zouden brengen.

— Is de Commissie, gelet op deze jurisprudentie, voornemens het Franse decreet langs de lat van de in mei 2016 aangenomen teksten te leggen?

— Is de Commissie van mening dat het Franse decreet de verwezenlijking van de door voornoemde teksten voorgeschreven resultaten in gevaar zou brengen, met name voor wat betreft de beginselen van minimalisering, noodzakelijkheid, evenredigheid, veiligheid en gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen?

— Verplicht de Commissie zich ertoe de inhoud en de conclusies van haar evaluatie bekend te maken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Juridische mededeling - Privacybeleid