Parlamenti kérdés - E-001312/2017(ASW)Parlamenti kérdés
E-001312/2017(ASW)

  A Tanács az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke összeállításának kritériumairól és folyamatáról szóló következtetéseiben[1] leszögezte, hogy a magatartási kódexszel foglalkozó csoport (társasági adózás) előkészítő munkáját követően létre fogja hozni a nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét.

  Ugyanezekben a következtetésekben a Tanács megerősítette, hogy elsődleges feladatának tekinti az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés, valamint a pénzmosás – mint a tagállamok adóalapját szűkítő tevékenységek – elleni küzdelmet.

  Kifejezte továbbá, hogy megítélése szerint az eredményes fellépés részét képezhetnék az e területre vonatkozó összehangolt uniós és globális szakpolitikai erőfeszítések, például az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek azonosításához szükséges objektív kritériumok meghatározása.

  Az érintett országok és területek adórendszereinek értékelésére szolgáló egyik ilyen releváns kritérium az lesz, hogy az ország vagy terület nem segítheti elő olyan offshore struktúrák vagy megoldások létrejöttét, amelyek célja olyan nyereségnek az adott országba vagy területre vonzása, amely nem tükröz az adott országban, illetve területen zajló tényleges gazdasági tevékenységet.

  Ezen kritériummal kapcsolatban – a magatartási kódexszel foglalkozó csoport (társasági adózás) Tanács által is jóváhagyott megállapítása szerint – a társaságiadó-rendszer hiánya, vagy a nulla vagy közel nulla százalékos nominális társasági adómérték alkalmazása önmagában még nem indokolja annak a következtetésnek a levonását, hogy egy adott ország, illetve terület nem felel meg a kritériumban foglalt feltételeknek[2].

  A jogalkotási javaslathoz kapcsolódó legtöbb dokumentum nyilvánosan nem hozzáférhető, mivel a Tanács ahhoz kapcsolódó előkészítő munkája továbbra is folyamatban van. Az előkészítő munka lezárulta után a Tanács megfelelő módon el fogja bírálni a tisztelt képviselők hasonló tájékoztatási kérelmeit.