Parlamenti kérdés - E-001312/2017Parlamenti kérdés
E-001312/2017

  Az adóparadicsomok uniós listája: 0%-os társasági adókulcsot alkalmazó adórendszerek

  Írásbeli választ igénylő kérdés E-001312-17
  a Tanács számára
  az eljárási szabályzat 130. cikke
  Virginie Rozière (S&D) , Dietmar Köster (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Emmanuel Maurel (S&D) , Enrico Gasbarra (S&D) , Evelyn Regner (S&D) , Hugues Bayet (S&D) , Péter Niedermüller (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Peter Simon (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Tanja Fajon (S&D)

  A kormányok már régen megígérték, hogy felszámolják az adóparadicsomokat, de ez többszöri nekifutásra sem sikerült nekik.

  Komoly aggodalmunknak adunk hangot a nem együttműködő joghatóságok uniós listájáról a magatartási kódexszel foglalkozó csoportban (társasági adózás) jelenleg folyó tárgyalások kapcsán. Megtudtuk, hogy a 0%-os társasági adókulcs alkalmazása immár nem elegendő feltétele a listára való felkerülésnek. Előfordulhat, hogy ezt a feltételt esetleg törlik a listáról. Egy ilyen megközelítés ellentétes lenne a Parlament és a Bizottság valamennyi ajánlásával, és demokratikus nézőpontból minden bizonnyal felelőtlen kockázatvállalást jelentene az Unió számára.

  A Tanácshoz intézett kérdésünk egyszerűen a következő: nem gondolja-e, hogy egy joghatóság adóparadicsomnak nyilvánításhoz elegendő a 0%-os társasági adókulcs alkalmazása?

  Végül, de nem utolsósorban, az Egyesült Királyság vezeti azon államok koalícióját, amelyek elszántak a 0%-os adókulcsra vonatkozó kritérium eltörlése mellett. Kérnénk a Tanácsot, hogy vessen véget az ilyen taktikázásoknak, mivel a jövő hónapban aktiválni fogják a Szerződés 50. cikkét.

  Elkötelezi-e magát a Tanács a nagyobb átláthatóság mellett, beleértve a magatartási kódexszel foglalkozó csoport jegyzőkönyvei következtetéseinek közzétételét is?

  Mivel az eltérő adórendszerek, illetve az azok kezelésével kapcsolatos tehetetlensége miatt az Unió közel áll legitimitása végleges elvesztéséhez, ezért feltétlenül szükség van egy ilyen felelősségvállalásra.