Parlamentarno vprašanje - E-001312/2017Parlamentarno vprašanje
E-001312/2017

  Evropski seznam davčnih oaz: ureditve z ničelno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb

  28.2.2017

  Vprašanje za pisni odgovor E-001312-17
  za Svet
  Člen 130 poslovnika
  Virginie Rozière (S&D) , Dietmar Köster (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Emmanuel Maurel (S&D) , Enrico Gasbarra (S&D) , Evelyn Regner (S&D) , Hugues Bayet (S&D) , Péter Niedermüller (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Peter Simon (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Tanja Fajon (S&D)

  Vlade že dolgo obljubljajo ukinitev davčnih oaz, vendar tega še vedno niso uspele uresničiti.

  Zelo smo zaskrbljeni zaradi pogajanj o evropskem seznamu nekooperativnih jurisdikcij, ki potekajo v okviru Skupine za kodeks ravnanja (obdavčitev podjetij). Izvedeli smo, da ničelna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb ni več zadosten razlog za vključitev v seznam. Možno je, da bo to merilo sčasoma v celoti odpravljeno. Takšen pristop bi bil v nasprotju z vsemi priporočili Parlamenta in Komisije, z demokratičnega vidika pa bi bil brez dvoma nepremišljen in tvegan za Unijo.

  Svet sprašujemo, ali se ne strinja, da je ničelna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb zadostno merilo za opredelitev davčne oaze?

  In nenazadnje, Združeno kraljestvo vodi koalicijo držav, ki želijo odpraviti merilo ničelne davčne stopnje. Glede na to, da naj bi bil naslednji mesec sprožen postopek iz člena 50 Pogodbe, pozivamo Svet, naj prepreči takšne taktične poteze.

  Ali se bo Svet zavezal večji preglednosti, vključno z objavo sklepov iz zapisnika Skupine za kodeks ravnanja?

  Prevzemanje te odgovornosti je izredno pomembno, saj Uniji grozi, da bo zaradi davčnih neenakosti in njene nezmožnosti, da jih odpravi, dokončno izgubila legitimnost.