Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 190kWORD 15k
7 kwietnia 2017 r.
E-002587-17
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002587-17
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Tomasz Piotr Poręba (ECR) , Ruža Tomašić (ECR) , Davor Škrlec (Verts/ALE)

 Przedmiot:  Program NER300
 Odpowiedź na piśmie 

Na projekty realizowane w ramach programu NER300 przeznaczono kwotę 2,1 mld EUR, jednak Komisja przekazała niewiele informacji na temat sposobu jego funkcjonowania. Dotychczas Komisja przedstawiła kilka prezentacji podczas konferencji z udziałem zainteresowanych stron, a także wystąpiła z jedną prezentacją w Parlamencie (wysłuchanie w komisji ITRE w dniu 27 listopada 2013 r.); pewne informacje są także dostępne w ocenie skutków 4. etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami (ETS (SWD(2015)0135).

Z uwagi na fakt, że obecnie opracowywany jest kolejny program, tj. fundusz na rzecz innowacji ETS (NER400), który prawdopodobnie będzie jeszcze większy i obejmie szerszy zakres zastosowania, tym istotniejsze jest przedłożenie kompleksowego sprawozdania na temat tego, jak działał program NER300 oraz czy umożliwił osiągniecie celu polegającego na przyspieszeniu komercjalizacji innowacyjnych technologii.

W związku z tym Komisja jest proszona o potwierdzenie, czy jest przygotowana na to, aby, przy najbliższej możliwej okazji, opublikować:
sprawozdanie w sprawie doświadczeń zgromadzonych podczas wdrażania programu NER300, z wyszczególnieniem projektów, które nie są realizowane;
sprawozdanie w sprawie weryfikacji oceny kryteriów kwalifikowalności, zawierające szczegóły dotyczące innowacyjnego charakteru wspieranych projektów bądź, jeśli zaistnieje konieczność uniknięcia ujawnienia informacji poufnych, podsumowanie albo zredagowaną wersję tego sprawozdania.
Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności