Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 16k
18 mei 2017
E-003411-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003411-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Mark Demesmaeker (ECR) , Helga Stevens (ECR)

 Betreft:  Medisch gebruik van formaldehyde
 Schriftelijk antwoord 

Op 10 januari 2017 lanceerde de Commissie een tweede pakket met wijzigingen van de richtlijn inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (2004/37/EG). Tegelijk maakte de Commissie een mededeling bekend waarin ze een derde pakket met wijzigingen aankondigt voor begin 2018, onder andere met betrekking tot formaldehyde.

Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. Wij verwelkomen dan ook de inspanningen die de Commissie levert om werknemers in de EU beter te beschermen.

Wij willen in die context graag een specifieke vraag voorleggen inzake het medisch gebruik van formaldehyde. Deze stof wordt ingezet voor de fixatie en bewaring van weefselmonsters, hetgeen cruciaal is voor het stellen van diagnoses. Betrouwbare alternatieven hiervoor lijken momenteel nog niet voorhanden. Er leeft momenteel bezorgdheid bij pathologen over de toekomstige mogelijkheden van het medisch gebruik van formaldehyde.

1. Is de Commissie op de hoogte van de bezorgdheden van pathologen inzake formaldehyde?

2. Op welke manier neemt de Commissie deze bezorgdheden mee in haar voorbereidende werk voor het derde pakket?

3. Kan de Commissie bevestigen dat medisch gebruik van formaldehyde voor diagnostiek ook in de toekomst nog mogelijk zal zijn?

Juridische mededeling - Privacybeleid