Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 109kWORD 20k
4 Αυγούστου 2017
E-003703/2017(ASW)
Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003703/2017

Η Επιτροπή έχει ήδη διερευνήσει δύο συγχωνεύσεις: DuPont/Dow και ChemChina/Syngenta. Και στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τις πιθανές επιπτώσεις επί του ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά την αύξηση των τιμών, τη μείωση της ποικιλίας και απώλειες καινοτομίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προταθούν σημαντικά διορθωτικά μέτρα από τα μέρη, τα οποία έγιναν δεκτά από την Επιτροπή μετά από εις βάθος έλεγχο. Ειδικότερα, ο διαχωρισμός της συνολικής οργάνωσης Ε&Α της DuPont εξασφαλίζει τη συνεχή προμήθεια καλύτερων και ασφαλέστερων προϊόντων.

Η προτεινόμενη συγχώνευση της Bayer και της Monsanto κοινοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2017 στην Επιτροπή, η οποία θα τη διερευνήσει, σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα και θα λάβει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες που διατύπωσε η κ. βουλευτής. Η έρευνα θα βασίζεται στις διατάξεις του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, όπως εφαρμόζεται στις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης. Η τελική απόφαση θα πρέπει να συμμορφωθεί αυστηρά προς τους εν λόγω κανόνες, να είναι αμερόληπτη, και υπόκειται στον έλεγχο των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Πέρα από τις εργασίες της για την προστασία του ανταγωνισμού στους εν λόγω τομείς, η Επιτροπή — ιδίως η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων — διασφαλίζει ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην επισήμανση, είναι ασφαλή για τους καταναλωτές, τους γεωργούς και το περιβάλλον(1). Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα ελέγχονται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια έγκρισης. Επιπλέον, η Επιτροπή καθορίζει τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές, με στόχο την προστασία των καταναλωτών.

(1)Σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου