Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 110kWORD 20k
6 Σεπτεμβρίου 2017
E-004193/2017(ASW)
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004193/2017

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών να διαθέτουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά τους για την αγορά τίτλων. Σύμφωνα με τις στατιστικές δημοσίων εσόδων, η Ελλάδα έχει λάβει μεταβιβάσεις που σχετίζονται με το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (SMP) και τη Συμφωνία για τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ANFA) από το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ύψους 0,3 δισ. ευρώ το 2012, 2,7 δισ. ευρώ το 2013, 0,6 δισ. ευρώ το 2014, 0,3 δισ. ευρώ το 2015 και 0,4 δισ. ευρώ το 2016. Τα ποσά για το 2013 και το 2014 περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις από άλλα κράτη μέλη, ενώ για τα υπόλοιπα έτη τα έσοδα αντικατοπτρίζουν μεταβιβάσεις κερδών SMP/ANFA μόνον από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το Δημόσιο.

Στη δήλωση της Ευρωομάδας, της 15ης Μαΐου 2017, αναφέρεται ότι η Ευρωομάδα είναι έτοιμη να εφαρμόσει μια δεύτερη δέσμη μέτρων για το χρέος, στον βαθμό που απαιτείται για να καλυφθούν οι προκαθορισμένες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες ως προς τους στόχους για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η χρήση των κερδών SMP του 2014 από τον διαχωρισμένο λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), καθώς και η επαναφορά της μεταφοράς των ισοδύναμων των κερδών ANFA και SMP στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017)(1).

Τα προαναφερόμενα κέρδη SMP του 2014, που διατηρούνται στους διαχωρισμένους λογαριασμούς του ΕΜΣ, ανέρχονται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ, οι δε κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ (εξαιρουμένης της Τράπεζας της Ελλάδος) θα συγκεντρώσουν περίπου 3,5 δισ. ευρώ ως κέρδη από την κατοχή ελληνικών ομολόγων από το 2017 έως το 2026(2).

(1)http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/15-eurogroup-statement-greece/
(2)https://www.esm.europa.eu/assistance/next-steps-greece

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου