Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 106kWORD 21k
20 Σεπτεμβρίου 2017
E-005032/2017(ASW)
Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-005032/2017

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων περιλαμβάνει την αρχή του ελάχιστου εισοδήματος, η οποία αφορά το δικαίωμα λήψης παροχών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στα πρόσωπα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οι παροχές αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με κίνητρα επιστροφής στην εργασία για τα άτομα που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η Επιτροπή προωθεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την επάρκεια και την κάλυψη συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος, με αναλύσεις και πολιτικές συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, αλλά και μέσω του συντονισμού, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της συγκριτικής αξιολόγησης. Πράγματι, η Επιτροπή, σύμφωνα με την προσέγγιση της ενεργητικής ένταξης, προκρίνει το ελάχιστο εισόδημα έναντι των συστημάτων καθολικού εισοδήματος. 

Το καθολικό βασικό εισόδημα αποτελεί πληρωμή σε μετρητά που καταβάλλεται άνευ όρων σε κάθε πολίτη, επιπλέον τυχόν άλλου εισοδήματος που λαμβάνεται από άλλες πηγές. Διαφέρει από το γενικευμένο σύστημα ελάχιστου εισοδήματος, υπό την έννοια ότι δεν εξαρτάται από το εισόδημα ή άλλα κριτήρια που συνδέονται με την εργασία.

Μέχρι σήμερα, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει θεσπίσει καθολικό βασικό εισόδημα και, ως εκ τούτου, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά την εφαρμογή ενός καθολικού βασικού εισοδήματος, ιδίως όσον αφορά το ενδεικνυόμενο ποσό της παροχής, την αλληλεπίδραση με άλλες πτυχές του συστήματος φόρων και παροχών, τις επιπτώσεις στην κατανάλωση, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και το ενδεχόμενο δημοσιονομικό κόστος.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για πιλοτικά συστήματα με βάση το καθολικό βασικό εισόδημα που λειτουργούν σήμερα σε πολλές χώρες, ιδίως στη Φινλανδία, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδό τους(1).

(1)Το πιλοτικό σχέδιο που λειτουργεί επί του παρόντος στη Φινλανδία είναι σύστημα εγγυημένου βασικού εισοδήματος που απευθύνεται σε ανέργους (kela.fi/basicincome). Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει να αξιολογηθεί κατά πόσον η αιρεσιμότητα του επιδόματος αποτελεί αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας και την επιστροφή στην απασχόληση. Το πεδίο εφαρμογής του πιλοτικού συστήματος είναι πιο περιορισμένο από αυτό του καθολικού βασικού εισοδήματος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου