Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 18k
21. september 2017
E-005877-17
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005877-17
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Christel Schaldemose (S&D) , Ole Christensen (S&D) , Bendt Bendtsen (PPE)

 Om:  Inddrivelse af studiegæld på tværs af grænser
 Skriftlig besvarelse 

EU-Domstolens afgørelse i sagen (C-46/12) betyder, at EU-borgere kan komme til et hvilket som helst EU-land og modtage uddannelsesstøtte og studielån under uddannelse, såfremt de tillægges status af arbejdstager ved sideløbende at udøve reel og faktisk lønnet beskæftigelse. Denne skal som udgangspunkt være af mindst 10 ugers varighed (C-413/01) og 10-12 timer om ugen (C-139/85 og C-444/93).

Siden afgørelsen er antallet af udenlandske EU-borgere, der modtager uddannelsesstøtte i Danmark, steget markant. Samtidig har udenlandske EU-borgere opbygget misligholdt studiegæld på 123 millioner DKK til den danske stat, som myndigheder ikke har mulighed for at inddrive. Dette skyldes, at mange udenlandske studerende flytter fra Danmark efter endt uddannelse, og fordi direktivet (2010/24/EU) ikke forpligter medlemslande til at yde bistand ved inddrivelse af studiegæld.

Den danske stat er altså forpligtet til at yde udenlandske EU-borgere studielån, men samtidig sikrer EU-reglerne ikke, at myndigheder kan inddrive pengene fra disse lån igen. Dette udhuler grundlaget for et velfungerende uddannelsessystem.

1. Hvad og hvornår vil Kommissionen gøre noget for at sikre, at egne myndigheder får bedre muligheder for at inddrive studiegæld uden for landets grænser?

2. Vil Kommissionen ændre direktivet (2010/24/EU) således, at medlemslande også forpligtes til at yde hinanden bistand ved inddrivelse af studiegæld?

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik