• DA - dansk
  • EN - English
Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-006243/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-006243/2017

Nordkoreansk tvangsarbejde i EU

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-006243-17
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Christel Schaldemose (S&D)

På baggrund af en DR-Dokumentarudsendelse (dansk tv) er det dokumenteret, at det polske skibsværft CRIST har benyttet sig af nordkoreanske tvangsarbejdere til at bygge et dansk inspektionsskib. De nordkoreanske arbejdere, der ifølge hollandske undersøgelser og FN har arbejdet under slavelignende forhold, er hyret gennem vikarbureauet ARMEX gennem det statsejede nordkoreanske firma Rungrado.

Parlamentet har tidligere rettet henvendelse til Kommissionen om nordkoreanske tvangsarbejdere i Polen i forespørgslerne E-013290/2015, P-004172/2016 og P-006692/2016. Kommissionen svarede til det seneste spørgsmål, at Kommissionen, såfremt den fandt, at Polen havde overtrådt EU-retten, ville igangsætte en overtrædelsesprocedure.

Kan Kommissionen bekræfte, at Polen ved at benytte sig af nordkoreanske tvangsarbejdere, der er hyret gennem polske virksomheder, har overtrådt EU-retten, herunder artikel 6 i EU-traktaten om grundlæggende rettigheder, artikel 4 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og artikel 5, stk. 2, i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder?

Arbejder der fortsat nordkoreanske tvangsarbejdere i Polen eller andre EU-medlemsstater, og hvad vil Kommissionen i givet fald gøre for at forhindre tvangsarbejde og unfair konkurrence nu og i fremtiden fra borgere fra tredjelande med arbejdstilladelse?

Vil Kommissionen igangsætte en overtrædelsesprocedure og/eller traktatbrudssøgsmål mod Polen på baggrund af dette?