Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 106kWORD 20k
31. januar 2018
E-006310/2017(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Elżbieta Bieńkowska
Forespørgslens reference: E-006310/2017

Kommissionen er bekendt med de planer, som de ærede medlemmer henviser til, og som vedrører de akutmedicinske tjenester.

I almindelighed udtaler Kommissionen sig ikke på dette stadium af lovgivningsprocessen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at akutmedicinske tjenester i deres egenskab af sundhedstjenester er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked. Disse tjenesteydelser er heller ikke omfattet af direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

Derudover har Den Europæiske Unions Domstol konsekvent fastslået, at EU-retten ikke begrænser medlemsstaternes kompetence til selv at udforme (under overholdelse af EU's regler og principper(1)) deres socialsikringsordninger. Dertil kommer, at akutmedicinske tjenester i henhold til retspraksis kan anses for at være del af en medlemsstats socialsikringsordning(2). Domstolen har ligeledes fastslået, at medlemsstaterne ved udøvelsen af denne kompetence skal overholde EU-retten, navnlig hvad angår etableringsfriheden, der forpligter medlemsstaterne til at afstå fra at indføre eller opretholde uberettigede restriktioner.

(1)C-169/07 Hartlauer Handelsgesellschaft, præmis 29, forenede sager C-171/07 og C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes, præmis 18, C-84/11 Susisalo, præmis 26, C-70/95 Sodemare SA, præmis 27 og 32.
(2)Sag C-113/13 ANPAS, præmis 59.

Seneste opdatering: 7. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik