Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 18k
9. oktober 2017
E-006310-17
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-006310-17
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Bendt Bendtsen (PPE) , Christel Schaldemose (S&D)

 Om:  Akutmedicinske tjenester i Polen
 Skriftlig besvarelse 

Falck Medycyna er et dansk selskab, der har drevet virksomhed i Polen siden 2004. Det har investeret i innovation og udvikling, ansat polske borgere og betalt polsk skat og har således investeret dansk kapital i udviklingen og opbygningen af den polske økonomi.

Den polske regering er imidlertid nu i færd med at udarbejde lovgivning, som kun vil tillade akutmedicinsk tjenester, der er 51 % statsejede, at drive virksomhed på det polske marked. Dette vil enten tvinge Falck ud af markedet eller til at sælge størstedelen af sine aktier til den polske stat.

Desuden er den polske regering er i færd med at udarbejde lovgivning, hvorefter de eneste akutmedicinske tjenester, der vil få tilladelse til at drive virksomhed, vil være dem, der drives af lokale myndigheder under tilsyn af Voivodes (de polske provinsguvernører).

Er den ovenfor beskrevne situation forenelig med EU's traktatfæstede fire friheder, og navnlig den frie bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser samt de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ikkeforskelsbehandling og proportionalitet?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre, at retsstatsprincippet opretholdes i Polen, navnlig med hensyn til den ovenfor beskrevne situation?

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik